Śrutowniki, sita i bijaki do śrutowników

Śrutowniki do zboża to maszyny rolnicze służące do śrutowania zbóż (czyli oddzielenia ziarna od łuski). W efekcie powstaje śruta, która w rolnictwie, służy jako pasza dla zwierząt hodowlanych. Wykorzystanie śrutownika do zboża pozwala na rozdrobnienie ziarna i usunięcie łuski, co ułatwia strawność dla zwierząt. Śruta jest bogatym źródłem białka, błonnika i innych składników odżywczych, które są istotne dla prawidłowego odżywiania zwierząt hodowlanych. Dzięki temu maszyna ta odgrywa kluczową rolę w produkcji paszy wysokiej jakości, przyczyniając się do zdrowia i dobrego wzrostu zwierząt. Śrutowniki mogą być napędzane mechanicznie lub elektrycznie, a ich konstrukcja jest uzależniona od rodzaju zbóż, które mają być śrutowane. W zależności od potrzeb, można stosować różne sita, które pozwalają na uzyskiwanie śruty o różnej grubości. Do najczęściej śrutowanych zbóż należą m.in.: jęczmień, pszenica, żyto, owies czy kukurydza. Śrutowniki są niezbędnym elementem wyposażenia gospodarstwa rolnego, a ich odpowiednie użytkowanie i konserwacja wpływa na jakość uzyskiwanej śruty oraz wydajność pracy.  Poza rolnictwem, śruta wyprodukowana przez śrutowniki zbożowe ma również zastosowanie w innych branżach, takich jak piwowarstwo. W procesie produkcji piwa, śruta jest jednym z ważnych składników, który dostarcza skrobię potrzebną do fermentacji. Wytwarzana przez śrutowniki śruta jest rozdrobniona na odpowiednią wielkość cząstek, co umożliwia skuteczniejszą ekstrakcję skrobi podczas procesu warzenia piwa. W naszej ofercie posiadamy części zamienne do śrutowników.

Bijaki do śrutowników

Śrutownik bijakowy to specyficzny rodzaj śrutownika do zboża, który wykorzystuje zespół metalowych płyt zamontowanych na wale i obracających się z dużą prędkością. Mechanizm działania tego rodzaju śrutownika opiera się na uderzeniach, które są zadawane ziarnu z dużą siłą i energią, prowadząc do jego rozdrobnienia.

Podczas pracy, rozdrabniacz bijakowy wykonuje szybkie obroty, a metalowe płyty na wale wykonują ruchy oscylacyjne. Ziarno jest wprowadzane do śrutownika i trafia na obszar pomiędzy obracającymi się płytami. Kiedy płyty biją w ziarno, siła uderzenia powoduje jego rozdrobnienie. Ten proces jest możliwy dzięki odpowiedniej konstrukcji i precyzyjnemu dostosowaniu parametrów maszyny.

Aby kontrolować stopień rozdrobnienia ziarna, śrutownik bijakowy jest wyposażony w obudowę, w której zamocowane są sita. Sita te mają otwory o różnych wielkościach, które umożliwiają przepuszczanie ziaren o określonym rozmiarze i zatrzymywanie większych cząstek. W zależności od oczekiwanego efektu, można regulować rozdrobnienie ziarna, zmieniając sita na odpowiednie.

Rodzaje sit i bijaków

Sita i bijaki do śrutowników, rozdrabniaczy, młynów, młynków, brykieciarek, peleciarek i rębaków do produkcji pasz, do mielenia zbóż, słomy, pelletu, do mielenia tworzyw sztucznych, recyklingu.

Wyżej wymienione sita znajdują zastosowanie w maszynach rolniczych, przemyśle spożywczym i młynarskim. Produkujemy je wyłącznie z polskiej stali z zachowaniem rygorystycznych norm, prześwitów czy dobraniu odpowiedniej grubości blachy. Wieloletnie doświadczenie, którym dysponujemy sprawia, że możemy naszym klientom zagwarantować wysoką jakość produktu. Każdy zainteresowany z pewnością znajdzie tu dla siebie sito odpowiadające swoim wymaganiom.

Sita do młynów

Sita do młynów są niezwykle istotnymi elementami w procesie mielenia ziarna. Stanowią kluczową część młynów, które służą do przetwarzania ziarna na mąkę lub inne produkty zbożowe. Sita te mają za zadanie kontrolować wielkość cząstek wytwarzanych podczas mielenia, pozwalając na otrzymanie pożądanego stopnia zmielenia ziarna. W zależności od rodzaju młyna i specyfikacji produktu, sita do młynów mogą mieć różne rozmiary otworów, które decydują o końcowej teksturze i jakości mąki. Produkcja sit do młynów wymaga precyzji i staranności, aby zapewnić odpowiednią wydajność i skuteczność procesu mielenia.W Sitono oferujemy różnorodne modele i rozmiary, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, aby zapewnić optymalne rezultaty w procesie przetwarzania ziarna.

Sita i bijaki w naszej ofercie

Oferujemy sita do:

 • H-151 (Bąk duży),
 • bijaki/młotki,
 •  H-111 (Bąk mały),
 •  MM5d (sita do młynów),
 •  RB1/3,
 •  RB3/5,
 •  OMT-1,
 •  OMT-2,
 •  OMT-4,
 • Cramer,
 • Buhler,
 • SUMP,
 • MM,
 • Testmer RBP,
 • Vynveen 1250B,
 • sita do brykieciarek,
 • sita do rozdrabniaczy,
 • oraz wszystkie inne pod zamówienie klienta

Sita wykonujemy w stali do 6mm grubości.