Sietai arpams yra išimtiniai produktai. Arpas, tai ūkinė mašina, kurioje dėl mechaninės pavaros (o seniau rankinės) yra išvalomi iškultas grūdas– jį atskiriama nuo įvairių rūšių teršalų ir pelų. Todėl mūsų sietai privalo atitikti keliamiems standartams, kurių paskirtis šiam produktui suteikti aukščiausią kokybės rodyklį..

Sietai arpui ir valymo agregatams: PETKUS Gigant, PETKUS Super, tipai: K-513, K-523, K-525, K-527, K-531, K-541, K-522, K-545, K-526, K-527, K-546, K-547U-12, U-40, U-60, U-15, A-12, mediniai rėmai, detalės PETKUS

Kiekvienas čia suras sau ką nors įdomaus – šitie sietai skirti tiems, kurie vetina aukštą kokybę ir įgytos prekės naudingumą.