´╗┐ OWZ

Ogólne warunki zamówień

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ


┬ž1 Postanowienia og├│lne

1. Sprzedaj─ůcy: Wytw├│rnia sit ÔÇ×SITONO" Krzysztof Nowakowski, Ul. Zawodzie 9 62-330 Nekla

2. KLIENT (kupuj─ůcy) : ka┼╝da osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej.

3. OG├ôLNE WARUNKI ZAM├ôWIE┼â- okre┼Ťlaj─ů wzajemne prawa i obowi─ůzki stron um├│w zawieranych przez Wytw├│rni─Ö Sit SITONO z wy┼é─ůczeniem os├│b fizycznych nieprowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Og├│lne Warunki Zam├│wienia stanowi─ů integralna cz─Ö┼Ť─ç wy┼╝ej wspomnianych um├│w i s─ů wi─ů┼╝─ůce dla wszystkich kontrahent├│w z zastrze┼╝eniem jak powy┼╝ej bez wzgl─Ödu na rodzaj zawartej umowy, chyba ┼╝e strony ustali┼éy inaczej.

4. Wszelkie zmiany w OWU dokonywane s─ů zawsze za zgod─ů obus stron w formie pisemnej.

5. OWZ dost─Öpne s─ů na stronie internetowej :www.sitono.pl oraz w siedzibie Wytw├│rni Sit SITONO.


┬ž2 Przedmiot zam├│wienia

1. Przedmiotem zam├│wienia s─ů wyroby SITONO, tj. blachy perforowane, sita do wialni i czyszczalni, sita i bijaki do ┼Ťrutownik├│w, sita ┼╝aluzjowe i perforowane do kombajn├│w, sita do m┼éyn├│w i m┼éynk├│w, do brykieciarek i rozdrabniaczy, sita do suszarni pod┼éogowych i b─Öbnowych, elementy gi─Öte, spawane, zwijane lub inne wykonywane zgodnie z informacjami zawartymi w zak┼éadce "Nasza oferta" na stronie www.sitono.pl


┬ž3 Oferta, forma zam├│wienia, zawieranie um├│w, dokumenty.

1. Oferta przestawiona przez Sprzedaj─ůcego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do dokonywania w ka┼╝dym czasie zmian w swojej ofercie handlowej. Zamieszczone informacje na stronie internetowej, w cennikach i katalogach o produktach Kupuj─ůcego nie jest jednoznaczne z ich dost─Öpno┼Ťci─ů.

3. Tylko zam├│wienia z┼éo┼╝one na pi┼Ťmie przez osoby powo┼éane do reprezentacji Kontrahenta b─Öd─ů rozumiane jako wi─ů┼╝─ůce.

4. Zam├│wienie sk┼éadane przez Kontrahenta po raz pierwszy wi─ů┼╝e si─Ö z przed┼éo┼╝eniem przez niego nast─Öpuj─ůcych dokument├│w: NIP, REGON, KRS.

5. Z┼éo┼╝enie zam├│wienie wymaga ka┼╝dorazowo akceptacji ze strony uprawnionego pracownika Sprzedaj─ůcego.

6. Odwo┼éanie zam├│wienia lub jego zmiana wymagane jest w formie pisemnej. Ka┼╝dorazowa forma zmiany zam├│wienia mo┼╝e wp┼éywa─ç na zmian─ů ceny zam├│wienia oraz na wyd┼éu┼╝enie terminu jego realizacji.

7. W przypadku gdy nie istniej─ů inne ustalenia mi─Ödzy kupuj─ůcym a sprzedaj─ůcym, za dokumentacje techniczn─ů umowy / zam├│wienia rozumie si─Ö ustalone rysunki, wzorce, opisy, i inne dokumenty. Dla surowc├│w wzorcem okre┼Ťlaj─ůcym s─ů standardowe normy , oznaczenia i tolerancje. Szczeg├│┼éy techniczne znajduj─ů si─Ö na stronie internetowej www.sitono.pl

8. W sytuacji gdy Sprzedaj─ůcy poniesie koszty zwi─ůzane z realizacja zam├│wienia a Kupuj─ůcy odwo┼éa przedmiotowe zam├│wienia, w├│wczas Kupuj─ůcy zwr├│ci Sprzedaj─ůcemu w formie rekompensaty r├│wnowarto┼Ť─ç poniesionych koszt├│w.


┬ž4. Warunki p┼éatno┼Ťci i ceny

1. Kupuj─ůcy zap┼éaci za towar lub us┼éug─Ö cen─Ö wskazan─ů przez Sprzedaj─ůcego w potwierdzeniu zam├│wienia lub w przypadku przedp┼éaty w fakturze proforma.

2. Termin p┼éatno┼Ťci okre┼Ťla wystawiona faktura vat lub faktura pro forma. Za dat─Ö p┼éatno┼Ťci uznaje si─Ö dat─Ö wp┼éywu ┼Ťrodk├│w na konto Sprzedaj─ůcego.

3.W przypadku przedp┼éat Sprzedaj─ůcy nie zrealizuje zam├│wienia w wypadku braku wp┼éywu nale┼╝no┼Ťci na konto.

4.Brak p┼éatno┼Ťci w terminie upowa┼╝nia Sprzedaj─ůcego do naliczenia odsetek wg przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcych .

5.Brak p┼éatno┼Ťci w terminie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 14 dni od terminu wskazanego na dokumencie p┼éatno┼Ťci upowa┼╝nia Sprzedaj─ůcego do odst─ůpienia od umowy i odebrania towaru od Kupuj─ůcego.

6.Strony ustalaj─ů, je┼Ťli Kupuj─ůcy b─Ödzie w zaleg┼éo┼Ťci finansowej wobec Sprzedaj─ůcego powy┼╝ej 30 dni w├│wczas , przeterminowana nale┼╝no┼Ť─ç zostanie przekazana do windykacji zewn─Ötrznej a koszty windykacji w wysoko┼Ťci 10% warto┼Ťci nie uregulowanego zobowi─ůzania obci─ů┼╝a w pe┼éni Kupuj─ůcego.

7.Kupuj─ůcy ma prawo do zmiany ceny oferowanej w sytuacji wprowadzenia przez Kupuj─ůcego zmian do wcze┼Ťniej uzgodnionej specyfikacji lub zmiany ceny surowca potrzebnego do produkcji towaru.

8. O ile z potwierdzenia zam├│wienia nie wynika inaczej, obowi─ůzuj─ů ceny EXW (EXWORKS) nie wliczaj─ůc koszt├│w opakowania, transportu, ubezpieczenia, ce┼é lub innych koszt├│w dodatkowych. Wszelkie ceny wyra┼╝one s─ů w z┼éotych i nie zawieraj─ů podatku VAT, chyba ┼╝e strony ustali┼éy inaczej.


┬ž5. Odbi├│r cz─Ö┼Ťciowy zam├│wienia, terminy realizacji.

1. Termin realizacji zam├│wienia podany w katalogach, stronie internetowej maj─ů charakter informacyjny.

2. Rzeczywiste terminy realizacji zam├│wienia uzale┼╝nione s─ů od terminu dostarczenia przez Kontrahenta dokumentacji technicznej, wielko┼Ťci partii produkcyjnej, aktualnego ob┼éo┼╝enia maszyn.

3. Termin realizacji biegnie od dnia potwierdzenia zam├│wienia przez Sprzedaj─ůcego.

4. Odbi├│r cz─Ö┼Ťciowy zam├│wienia jest dopuszczalny po uprzednim uzgodnieniu tego faktu mi─Ödzy stronami.

5. Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest do odbioru towaru w terminie nie przekraczaj─ůcym 14 dni od momentu zrealizowanego zam├│wienia. W przeciwnym wypadku kupuj─ůcy zostanie obci─ů┼╝ony kosztami zmagazynowania zam├│wionego towaru.

6. Zam├│wienie mo┼╝e by─ç zrealizowane przez Sprzedaj─ůcego przy pomocy podmiot├│w trzecich.


┬ž6. Wydanie towaru

1. Z chwil─ů wydania towaru Kupuj─ůcemu, Kupuj─ůcy bierze na siebie pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za wydany towar.

2. W przypadku wysy┼éki towaru za pomoc─ů firmy transportowej do miejsca wskazanego przez Kupuj─ůcego, wszelki ci─Ö┼╝ar zwi─ůzany z uszkodzeniem b─ůd┼║ utrat─ů rzeczy przechodzi na Kupuj─ůcego z chwil─ů przekazania przesy┼éki przewo┼║nikowi.

3. W przypadku realizacji dostawy przez Sprzedaj─ůcego , Sprzedaj─ůcy dostarczy towar bez roz┼éadunku w um├│wione miejsce. Koszty dostawy pokrywa Kupuj─ůcy, chyba ┼╝e strony ustali┼éy inaczej. Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest zapewni─ç sprawny roz┼éadunek dostarczonego towaru. W razie niespe┼énienia powy┼╝szego b─Ödzie on obci─ů┼╝ony dodatkowymi kosztami.


┬ž7. Zwrot opakowa┼ä

1.Sprzedaj─ůcy pobiera op┼éat─Ö w formie kaucji za wszelkie palety, stojaki, skrzynie , rolki, i inne opakowania podlegaj─ůce zwrotowi Kupuj─ůcemu. Kwot─Ö kaucji ka┼╝dorazowo okre┼Ťla Sprzedaj─ůcy.

2. Kaucja zostanie zwr├│cona Kupuj─ůcemu z chwil─ů zwrotu w stanie nie pogorszonym w/w opakowa┼ä.

3. Termin zwrotu opakowań wynosi 30 dni od daty wystawienia Fvat która dotyczy wydanego opakowania.

4. W przypadku dostarczenia przez Kupuj─ůcego swojego materia┼éu we w┼éasnych opakowaniach , zobowi─ůzuje Kupuj─ůcego do odbioru opakowa┼ä w terminie 30 dni od daty zako┼äczenia realizacji zam├│wienia. Przekroczenie tego terminu wi─ů┼╝e si─Ö z przej┼Ťciem
na w┼éasno┼Ť─ç Sprzedaj─ůcego w/w opakowa┼ä i mog─ů by─ç przez niego zutylizowane.


┬ž8. Odst─ůpienie od umowy

1. Wytw├│rnia Sit SITONO zastrzega sobie prawo odst─ůpienia od umowy w ze skutkiem natychmiastowym w razie zmiany warunk├│w wcze┼Ťniej uzgodnionych i w zwi─ůzku z tym nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za powsta┼éa szkod─Ö. Odst─ůpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz wskazania uzasadnienia.

┬ž9. Zlecenia szczeg├│lne.

1. W przypadku realizacji zlece┼ä szczeg├│lnych takich gdzie Sprzedaj─ůcy realizuje ┼Ťwiadczenie na materiale powierzonym przez Kupuj─ůcego, Wytw├│rnia Sit SITONO nie jest zobowi─ůzany do sprawdzenia dostarczonych rzeczy. Powy┼╝szy obowi─ůzek spoczywa na kupuj─ůcym.

2. Je┼Ťli wskutek dostarczenia wadliwego materia┼éu przez Kupuj─ůcego wykonane zlecenie oka┼╝e si─Ö wadliwe, zamawiaj─ůcy zobowi─ůzany jest do zap┼éaty ustalonego wynagrodzenia na rzecz Wytw├│rni Sit SITONO.

3. Wytw├│rnia SIT SITONO mo┼╝e odm├│wi─ç bez konsekwencji wykonania us┼éugi na powierzonym materiale, je┼╝eli materia┼é ten dalece odbiega od standard├│w okre┼Ťlonych w certyfikatach lub normach.


┬ž10. Odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedaj─ůcego

1. Wytw├│rnia SIT SITONO ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za towar zgodnie obowi─ůzuj─ůcym Polskim prawem z zastrze┼╝eniem postanowie┼ä z OWZ.

2. Odbi├│r produkt├│w pod wzgl─Ödem ilo┼Ťciowym nast─Öpuje z chwil─ů odbioru przedmiotu zam├│wienia przez Kupuj─ůcego.

3. Wszelkie reklamacje ilo┼Ťciowe oraz widoczne wady fizyczne powsta┼ée w trakcie transportu b─Öd─ů rozpatrywane pod warunkiem ich pisemnego zg┼éoszenia najp├│┼║niej nast─Öpnego dnia od dostarczenia towaru. Reklamacja musi by─ç potwierdzona pisemnym protoko┼éem potwierdzonym przeze przewo┼║nika.

4. Na kupuj─ůcy ci─ů┼╝y obowi─ůzek zbadania towaru pod wzgl─Ödem jako┼Ťciowym przy jego wydaniu.

5. Reklamacje pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci nale┼╝y zg┼éasza─ç Sprzedaj─ůcemu niezw┼éocznie w formie pisemnej. Zg┼éoszenie powinno zawiera─ç: dat─Ö zakupu, numer zam├│wienia, wskazanie wad, ilo┼Ť─ç reklamowanych wad, argumentacj─Ö w sprawie reklamacji.

6. Towar poddany reklamacji powinien by─ç przechowywany zgodnie z odpowiednimi obowi─ůzuj─ůcymi normami oraz specjalistycznymi wymogami.

7. W przypadku wyst─ůpienia wady towaru nale┼╝y zaniecha─ç dalszej jego obr├│bki.

8. Reklamacje wad fizycznych powinny by─ç zg┼éaszane przez Kupuj─ůcego pisemnie , niezw┼éocznie po ich ujawnieniu, nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od daty wydania towaru i pod warunkiem ┼╝e towar nie zosta┼é poddany dalszej obr├│bce.

9. Nie przestrzeganie wymaganych termin├│w, nie dostarczenie wymaganych dokument├│w okre┼Ťlonych w umowie sprzeda┼╝y oraz w OWZ powoduj─Ö utrat─Ö przez Kupuj─ůcego wszelkich roszcze┼ä w stosunku do Sprzedaj─ůcego.

10. Kupuj─ůcy umo┼╝liwi Sprzedaj─ůcemu dokonanie ogl─Ödzin reklamowanego towaru w tym dokonania pobrania pr├│bek i przeprowadzenia bada┼ä technicznych.

11. Uznanie reklamacji, uprawnia Wytw├│rni─Ö Sit SITONO do wyboru ostatecznego za┼éatwienia reklamacji w zale┼╝no┼Ťci od wielko┼Ťci szkody i oraz koszt├│w z ni─ů zwi─ůzanych w tym : naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, wolny od wad, wyp┼éata odszkodowania wskazanego przez Sprzedaj─ůcego.
W szczeg├│lnych przypadkach, kupuj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç obni┼╝enia ceny zakupu lub te┼╝ od umowy odst─ůpi─ç.

12. W przypadku utrudniania przez Kupuj─ůcego sposobu za┼éatwienia reklamacji wybranego przez Wytw├│rni─Ö Sit SITONO, Kupuj─ůcy traci wszelkie uprawnienia z tytu┼éu zg┼éoszonej reklamacji a Sprzedaj─ůcy jest wolny od odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö.

13. Je┼╝eli Sprzedaj─ůcy uzna uprawnienia do wymiany towaru na wolny od wad , Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest do zwrotu wadliwego towaru w ci─ůgu 7 dni.

14. Zg┼éoszenie reklamacji nie zwalnia Kupuj─ůcego z obowi─ůzku zap┼éaty za towar.

15. W przypadku zwlekania przez Kupuj─ůcego z zap┼éat─ů za reklamowany towar, Kupuj─ůcy ma prawo wstrzyma─ç wszelkie dzia┼éania zwi─ůzane z za┼éatwieniem reklamacji do czasu uregulowania zaleg┼éych nale┼╝no┼Ťci wzgl─Ödem Sprzedaj─ůcego.

16. W zakresie reklamacji Wytw├│rnia Sit SITONO ponosi wy┼é─ůcznie odpowiedzialno┼Ť─ç do faktycznie zap┼éaconej przez Kupuj─ůcego ceny netto sprzedanego towaru. Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za straty po┼Ťrednie, utracone korzy┼Ťci Kupuj─ůcego.

17. Wytw├│rnia Sit SITONO ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç z tytu┼éu udzielonej gwarancji , po┼Ťwiadczonej kart─ů gwarancyjn─ů.


┬ž11. Prawa w┼éasno┼Ťci i prawa autorskie.

1. Wszelkie rysunki, wzory u┼╝ytkowe, towarowe sporz─ůdzone przez Wytw├│rni─Ö Sit SITONO stanowi─ů jego w┼éasno┼Ť─ç i podlegaj─ů ochronie autorskiej i ochronie przez przepisy prawa w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej.

2. Sprzedaj─ůcy zabrania bez jego pisemnej zgody kopiowania i udost─Öpniania osobom trzecim w┼éasno┼Ťci okre┼Ťlonej w pkt 1. Naruszenie niniejszego obowi─ůzku wi─ů┼╝e si─Ö z na┼éo┼╝eniem kary umownej przez Wytw├│rni─Ö Sit SITONO w wysoko┼Ťci 200000 z┼é .


┬ž12 Si┼éa wy┼╝sza

1. Wyst─ůpienie si┼éy wy┼╝szej m.in.: po┼╝ar, pow├│d┼║, strajki, zamieszki, wojna lub te┼╝ awaria energii elektrycznej w zak┼éadzie produkcyjnym trwaj─ůce d┼éu┼╝ej ni┼╝ 24 godziny mo┼╝e powodowa─ç odst─ůpieniem od umowy przez Sprzedaj─ůcego ze skutkiem natychmiastowym.

2. Odst─ůpienie od umowy przez Sprzedaj─ůcego spowodowane si┼é─ů wy┼╝sz─ů nie powoduje odpowiedzialno┼Ťci odszkodowawczej wobec kontrahenta.


┬ž13 Postanowienia ko┼äcowe

1. Wykonywanie zobowi─ůza┼ä umownych przez Wytw├│rni─Ö Sit SITONO jest miejsce siedziby SITONO.

2. Wszelkie spory wynikaj─ůce z realizacji um├│w zawartych z Wytw├│rni─ů Sit SITONO rozstrzygane b─Öd─ů przez s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla Wytw├│rni Sit SITONO.

3. W przypadku gdy Kupuj─ůcy zostanie obi─Öty post─Öpowaniem likwidacyjnym b─ůd┼║ naprawczym, wszelkie wierzytelno┼Ťci przys┼éuguj─ůce Wytw├│rni Sit SITONO od Kupuj─ůcego staj─ů wymagalne natychmiast.

4. Umowa mi─Ödzy stronami mo┼╝e ulec odpowiedniej zmianie niezale┼╝nie od tre┼Ťci OWZ w przypadku wprowadzenia powszechnie obowi─ůzuj─ůcych akt├│w prawnych, kt├│rych tre┼Ť─ç b─Ödzie okre┼Ťla─ç dodatkowe obowi─ůzki stron. W szczeg├│lno┼Ťci Wytw├│rnia Sit SITONO mo┼╝e powo┼éa─ç si─Ö na zmian─Ö przepis├│w wp┼éywaj─ůcych na podwy┼╝szenie koszt├│w prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci lub obci─ů┼╝e┼ä o charakterze publicznoprawnym , a co za tym idzie zmian─Ö warunk├│w z┼éo┼╝onej przez sprzedawc─Ö oferty lub te┼╝ zawartej mi─Ödzy stronami a jeszcze nie wykonanej umowy.

5. Bezskuteczno┼Ť─ç kt├│regokolwiek z postanowie┼ä umowy nie narusza wa┼╝no┼Ťci pozosta┼éych postanowie┼ä.